Základní principy a proč bychom měli OKR zkusit

Toto vysílání je k dispozici pouze uživatelům s placeným členstvím.

Chcete-li sledovat vysílání z archivu, staňte se součástí Red Button EDU komunity a aktivujte si členství.

Zakoupit členství

Materiály doplňují a rozšiřují informace, které zazněly v tomto vysílání. Umožňují vám samostudium tématu do hloubky, pokud máte chuť a čas.

Pro zobrazení materiálů je potřeba mít aktivováno plné členství.

Zakoupit členství

Jak vypadá Objective and Key Results a jaké mohou být výhody a výzvy při jejich používání? Inspirujte se. Zobrazit více…

OKR (Objectives and Key Results) je systém pro nastavení firemních a týmových priorit a strategických cílů. Cíle (Objective) se stanovují na určité časové období, většinou rok a čtvrtletí. Klíčové výsledky (Key Results) určují, zda byl cíl (Objective) dosažen.

Součástí dílu bude rozhovor se dvěma hosty, kteří OKR dlouho používají a podělí se o své zkušenosti.

Proč vysílání sledovat?

  • OKR umožní prioritizaci úkolů s ohledem na strategické firemní cíle.
  • OKR umožní lépe komunikovat firemní a týmové cíle napříč firmou.
  • OKR vytváří návyky, které vedou k dosahování cílů.

Co si odnesete?

  • V čem mohou být OKR přínosem pro firmu a tým.
  • Jak vlastně Objectives and Key Results vypadají.
  • Kudy do toho a co si nastudovat.

Kdo jsou hosté?

Hana Jadavan

Hanka Jadavan sama sebe nejraději nazývá Agilfluencerem. Věří, že ve firmách by se k dospělým mělo chovat jako k dospělým a že svůj plný potenciál dokážeme využít pouze pokud dostaneme svobodu se samostatně rozhodovat, pracovat na věcech, které nám samotným dávají smysl, a možnost se všestranně rozvíjet. Její osobní misí je tak podpora rozvoje samo-organizovaných týmů a svobody a štěstí v práci.

Své znalosti a praktické zkušenost předává nejčastěji formou školení a mentoringu v oblasti agility, moderního leadershipu a seberozvoje. Je také spoluzakladatelkou komunity #CzechAgile, jejíž misí je navracet agilitu ve firmách zpět od procesů směrem k agilním hodnotám a principům. Ve volném čase píše na Instagramu recenze na školení a seberozvojové knihy.

Zbyšek Němec

Zbyšek Němec je dlouholetým zastáncem agilního vývoje a budování pro-zákaznického mindsetu v IT firmách. V Kenticu dlouhodobě spoluvytváří kulturu zaměřenou na výsledky (hodnotu pro zákazníky), která využívá principů osobní zodpovědnosti a autonomie. Jeho vášní je budování lidské firemní kultury, jednak jako nástroje pro dosažení strategických cílů firmy, jednak jako základu pro prostředí, ve kterém se budou jeho kolegové cítit dobře a bude podporovat jejich růst a vnitřní motivaci.

Ondřej Suchý

Uplatněte v praxi nové znalosti

Výzva

Nedílnou součástí každého vysílání je praktická výzva, která vám pomůže lépe ukotvit nově získané znalosti.

Pro zobrazení je potřeba mít aktivováno plné členství.

Zakoupit členství