Mistrovství v OKR

Dokáže každý z vašeho týmu vyjmenovat tři priority, na které se tento kvartál chcete soustředit?

Představíme vám Objectives and Key Results a pomůžeme vám s jejich zavedením ve své firmě nebo týmu. Podpoříte tím sladění na společných prioritách, zapojení kolegů zdola, můžete zrychlit inovace a vývoj.

Moderuje Ondřej Suchý.

Objectives and Key Results je metodika, která nabývá na popularitě. Na vysvětlení je jednoduchá, ale propojení s praxí je už větším oříškem. V našem seriálu se jí budeme zabývat do hloubky.

  • Metodika Objectives and Key results pomáhá týmu sladit cíle a stanovit priority.
  • OKR propojují dlouhodobou strategii s odpovědí na otázku „na co se má náš tým soustředit teď“.
  • OKR zapojují týmy „odspodu“ a umožňují učení z úspěchů i nezdarů.

Dopodrobna si OKR představíme. Zkusíme si formulovat správné cíle. Objevíme časté chyby a nepochopení, ze kterých se můžete učit. Budeme se též zabývat procesem, jak by OKR bylo možné vyzkoušet a zavést u vás, abyste se mohli kvalifikovaně rozhodnout, zda to je cesta pro vás, a najít ten správný postup. Čeká nás trochu edukace, ale také diskuze s lidmi z firem, které již s OKR mají praxi a jsou ochotny sdílet jak své úspěchy, tak nezdary.

Seriál bude velmi interaktivní. Odnesete si tolik, kolik do něj vložíte, takže pokud to myslíte vážně, tak se připravte na individuální úkoly a zpětnou vazbu v malých skupinách.

Archiv vysílání pořadu