Týmy budoucnosti

Jak pomáhat vytvářet funkční týmy dnešní doby? Jak lidi v jejich práci spíše podpořit než demotivovat? A jak pomoci rozvinout jejich potenciál a vzájemně je propojit tak, aby je práce bavila, dávala jim smysl a firmě tak pomohli k co nejlepším výsledkům?

Moderuje Hana Jadavan.

Pokud chce být firma dlouhodobě konkurenceschopná a životaschopná, potřebuje mít kromě svého businessu skvěle zvládnuté i své vnitřní nastavení a firemní kulturu. V dnešní době, kdy na trh každý den přicházejí stovky nových produktů a startupy se objevují jako houby po dešti, se lidé a jejich spolupráce pro firmy stávají jednou z hlavních konkurenčních výhod. Bez skvělých lidí zkrátka dnes již skvělou firmu nevytvoříte.

Většina manažerských metod práce s týmem je dnes ale již velmi zastaralá a nevyhovuje dnešnímu rychlému tempu změn, na které musí firma umět rychle reagovat. V tomto pořadu si ukážeme konkrétní nástroje a techniky, které mohou pomoci váš tým lépe zorganizovat, zvýšit jejich radost a smysl z práce a dosahovat tak lepších výsledků a rychlejší reakce na změny.

Každý měsíc vás čekají dva tématické díly. V každém díle si ukážeme konkrétní nástroje a techniky pro práci s týmem od organizace práce až po softskillovější témata jako je práce se vztahy v týmu, osobní rozvoj a práce s motivací. Všechny díly dohromady by měly vytvořit ucelený souhrn metod a postupů, které pomohou vašemu týmu najít si vlastní cestu pro svou funkční samo-organizaci.

Archiv vysílání pořadu