Mí učitelé

Jan Mašek bude ukazovat moudrost a praktické zkušenosti svých učitelů. Bude se pravidelně potkávat s Jánem Košturiakem, Radvanem Bahbouhem a Lubošem Malým, se kterými bude diskutovat témata vždy od filosofické roviny až do konkrétních detailů. Od „proč“ přes „co“ k „jak“.
Co mají všichni protagonisté tohoto pořadu společného? Všichni jsou to renesanční lidé mnoha oborů a profesí, ale spojuje je ohromná znalost a zkušenosti. Získejte prostřednictvím hovorů s nimi kus jejich vidění světa i pro sebe.
Témata, která protagonisté v hovorech budou pokrývat, budou inovace, síťování, budování ekosystémů, podnikání, osobní rozvoj, učení. Ale to nejsou všechna – všichni jsou připraveni věnovat se i tématům, které si vyberou sami diváci. Vše bude postaveno na praxi a konkrétních zkušenostech, vědě a kritickém myšlení a myšlence, aby si každý divák mohl odnést nejen inspiraci, ale i konkrétní akce do svých životů.
45 minut rozprav a příkladů z praxe je následováno dalšími 45 minutami živé interakce s diváky. Získejte nadhled i zkušenosti inovátora, síťovače a psychologa na dlani.

Moderuje Jan Mašek.

Protagonisté

Učitel: Ján Košturiak

Podnikatel, inovátor, udržitelnost

Ján Košturiak vystudoval strojírenství a průmyslové inženýrství, dlouhoudobě spolupracoval s největší evropskou společností pro aplikovaný výzkum Fraunhofer, spolupracoval na vývoji systému Simple++ (dnes PlantSimulation) a na desítkách inovací s nadnárodními i domácími firmami – např. VW, Mercedes, Siemens.

Je spoluzakladatel společnosti IPA Slovakia, zemědelského družstva Agrokruh, spolupracuje na vývoji customizovatelného eBiku a jeho aditivní výrobě. Buduje vlastní Podnikatelskú univerzitu, ve které propojuje inovátory a podnikatele. Pracuje v komunitě Dobrý pastier, ve které se nachází 350 lidí z okraje společnosti návrat do života s pomocí podnikatelských aktivit.Žije mezi Varínem na Slovensku a Měrůtkami na Moravě s manželkou Milenou a dětmi Jánem, Lucii a Zuzanou. Věnuje se jízdě na horském kole, turistice a psaní knih.

Učitel: Radvan Bahbouh

Vědec, psycholog, kouč

Radvan Bahbouh je vedoucím katedry psychologie na Univerzitě Karlově a zároveň vede týk koučů v QED. Sám o sobě na stánkách QEDu říká: „Koučování se věnuji aktivně už 20 let. Jelikož kombinuji účinné prvky různorodých psychologických směrů, a využívám psychologických poznatků a dovedností k tomu, abych své postupy vhodně individualizoval, jsem představitelem psychologického koučování. Koučování se věnuji i didakticky. O psychologii sebekoučování jsem napsal knihu Pohádka o ztracené krajině. Vedle koučování jsem absolvoval řadu různých psychoterapeutických výcviků a mám psychoterapeutickou praxi, zaměřenou především na krizové intervence. Jednou z mých nejsilnějších stránek je schopnost inspirovat lidi k osobnímu růstu.

Učitel: Luboš Malý

Síťování a decentralizace

Jednou nohou je ve velké firmě (The LEGO Group) a věnuje se vývoji technologií, které budou jednou vyrábět hračky budoucnosti. Tou druhou spoluvytváří síť Red Button, kde se lidé potkávají, spolupracují, rozvíjí se navzájem a posouvají dění v českých a slovenských firmách kupředu.

V obou prostředích se věnuje tomu, aby lidé spolupracovali efektivně a lidsky, ať už na jednom místě nebo na druhé straně planety. Vždy hledá způsoby, jak měnit systémy na ekosystémy, organizace na organismy, zaměstnance na podnikatele a hierarchie na komunity.

Žák: Jan Mašek

O svých učitelích Jan Mašek tvrdí: “Ján je pro mě velký učitel. Moc bych chtěl naše rozhovory, o inovacích podnikání a novém světě, stejně jako Jánovy myšlenky nabídl i dalším lidem. Věřím totiž, že nebudou inspirací jen pro mě. Radvan mi pomáhá dívat se na věci s klidem a očima kouče. A o Lubošovi jsem už mockrát říkal, že je mým velkým učitelem. Jeho pohledy na fungování decentralizovaných organizací a ekosystémů mě nepřestává inspirovat ani po těch letech, co se spolu známe.

Archiv vysílání pořadu