Zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením nie je CSR aktivita

Živý přenos začíná 29. 3. 2023 v 14:00.

Vysílání jsou k dispozici pouze uživatelům s členstvím Inspire.
Zakoupit členství

Zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením nie je CSR aktivita

Prijmite pozvanie do Centra Paraple na rozhovor s Davidom Lukešom a Leošom Jiřele. Na tému zamestnávania ľudí so zdravotným znevýhodnením nám David ponúkne pohľad z hladiska hodnôt a etiky, Leoš zase praktickú stránku tejto problematiky. Zobrazit více…

Kto sú hostia?

David Lukeš

David Lukeš vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave. Od roku 2016 je riaditeľom Centra Paraple a v období 2010 – 2016 bol členom jeho správnej rady. Mnoho rokov sa angažuje a presadzuje záujmy ľudí s poškodením miechy. Od roku 2009 dobrovolne pôsobil ako člen predsedníctva Svazu paraplegiků, ktorý se v roku 2012 premenoval na Českou asociaci paraplegiků – CZEPA. Vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave.

David je tiež aktívnym športovcom, ragbistom. Ragby vozíčkárov sa venuje viac ako desať rokov, je predsedom Českého ragbyového svazu vozíčkářů a v súčasnej dobe aj trénerom národného týmu.

Leoš Jiřele

Leoš Jiřele sa viac než 15 rokov pohybuje v oblasti zamestnávania zdravotne postihnuých. V rámci jeho firmy SOLEA sa naviac jedná o činnosti typu lisovanie plastov, lisovaie kovov či kovoobrábanie. Čo nie je úplne bežné, takže o výzvy je postarané. Baví ho tiež téma vytvárania prostredia pre autonómiu jednotlivcov a týmov.

Kto je moderátorka?

Margaret Starka

Margaret Starka strávila 14 rokov prácou pre spoločnosť Red Bull. Začínala na marketingovom oddelení. Posledné roky následne zastávala pozíciu Head of HR CZ/SK. Práve táto skúsenosť ju inšpirovala k založeniu BE-DNA. Nosnou témou Margaret je zamestnanecká skúsenosť. Baví ju vnášať marketingové princípy do HR prostredia, pričom pod skratkou HR rozumie Human Relations – medziľudské vzťahy, ktoré sú pre firemné prostredie významná premenná. Verí, že dianie v spoločnosti sa dá pozitívne ovplyvniť cez firemné prostredie. 

60 min | 29. 3. 2023 | Pořad: Inakosť & rešpekt

Kompetence: Diverzita a inkluze, Vedení lidí

Mohlo by vás zajímat