Štěstí v práci: Kudy a jak

Toto vysílání je k dispozici pouze uživatelům s placeným členstvím.

Chcete-li sledovat vysílání z archivu, staňte se součástí Red Button EDU komunity a aktivujte si členství.

Zakoupit členství

Přednáška obsahuje postřehy o štěstí, stanovování cílů a cílech osobního rozvoje pro zvýšení pohody a dosažení štěstí. Zkoumá se koncept zázračné otázky v koučování a rozlišování mezi výkonnostními cíli a rozvojovými cíli v úsilí o štěstí. Řeší se otázky posluchačů a probírají se témata jako angažovanost, koučování vedoucích pracovníků a stanovení smysluplných cílů pro osobní rozvoj. Zobrazit více…

Radvan Bahbouh hovoří o pochybnostech, důvěře a profesní deformaci ve svém oboru. Zdůrazňuje význam osobních zkušeností před obecnými pravdami a radami a zaměřuje se na metodologii psychologie založené na důkazech, jako jsou případové studie a experimenty.

Kdo je prezentující?

Radvan Bahbouh

Radvan Bahbouh vystudoval matematickou statistiku a teorii pravděpodobnosti na MFF UK, psychologii na Filozofické fakultě UK, arteterapii na Pedagogické fakultě UK a medicínu na 3. lékařské fakultě UK. Od roku 1995 působí na katedře psychologie, kterou v letech 2018-2021 vedl. Kromě jiných předmětů měl na starosti psychologii osobnosti, psychologii řízení a psychologii koučování. Je autorem metody sociomapování, která umožňuje analyzovat, vizualizovat a zlepšovat komunikaci v týmech a organizacích. Tato metoda se používá v experimentech kosmického výzkumu, v armádě a v mnoha firmách po celém světě. Za využití sociomapování v Armádě ČR obdržel v roce 2019 medaili Za zásluhy. V roce 1996 založil společnost (nyní QED GROUP a.s.), která nabízí psychologické služby organizacím i jednotlivcům. Mimo jiné poskytuje služby v oblasti rozvoje lidských zdrojů, individuálního a týmového koučování, manažerských tréninků, změnových programů a rozvoje organizací. V roce 2019 byla tato společnost vybrána jako vedoucí firma v oblasti komunikačních a informačních technologií v soutěži CZECH 100 BEST. Dlouhodobě spolupracuje s vedoucími pracovníky významných společností, které svými poznatky inspiruje k lepším výkonům a ke zlepšení vedení jejich podřízených a týmů. Kromě toho, že se podílel na řadě psychologických a psychiatrických výzkumů, vydal knihy zpřístupňující psychologii širšímu publiku, například Příběh ztracené krajiny, Rozumná Ela, Příběh barev a Sociomapování týmů.

Michal Šrajer