Inakosť & rešpekt

Veríme, že naša jedinečnosť spočíva v rozdielnosti. Cez jedinečnosť dokážeme ovplyvniť to, čo nás samých presahuje. Každý človek so sebou nesie jedinečný set talentov, skúseností a rozdielnych pohľadov na svet. Ak spojíme rozdielne, vytvoríme si dlhodobo udržateľné vzťahy.

Moderuje Margaret Starka a Zuzana Zamborská.

Dnešný svet je bohatý na rôznorodosť. Žijeme v multikultúrnom prostredí, rozprávame viacerými jazykmi, máme rôznorodý potenciál, komunikujeme rôznymi spôsobmi, vieme prísť na nespočetné množstvo nápadov a riešení. Prvýkrát v histórii sa na trhu práce nachádzame 5 rôznych vekových generácií. Skúsenosti, ktoré máme každý jeden z nás sú unikátne, no spoločne nás obohacujú a posúvajú. Rešpekt a porozumenie inakosti podporuje našu kreativitu. To všetko pre rýchlejšie sa meniace prostredie potrebujeme na to, aby sme v ňom vedeli vytvárať dlhodobo udržateľné vzťahy. 

Veríme, že naša jedinečnosť spočíva v rozdielnosti. Cez jedinečnosť dokážeme ovplyvniť to, čo nás samých presahuje. Každý človek so sebou nesie jedinečný set talentov, skúseností a rozdielnych pohľadov na svet. Ak spojíme rozdielne, dokážeme ísť za hranicu všednosti. 

Zameriame sa na cyklus zamestnanca, ktorým vás postupne prevedieme sériou krátkych 30 minútových vstupov. To znamená od oslovenia potencionálneho kolegu, cez pomoc mu uspieť, skrz vzdelávanie, skúsenosti, až po samotný posun na kariérnej ceste. V každom vstupe začneme tým ako možno v danej oblasti začať u seba, následne sa posunieme do roviny vzťahov. Či už z pozície kolegyne/kolegu, alebo nadriadeného/nadriadenej. Každú časť ukončíme prakticky. Jednou oblasťou, ktorú začať robiť, prestať robiť a ostať v danej fáze cyklu zamestnanca, robiť pre to, aby sme si spoluvytvárali dlhodobo udržateľné vzťahy.

Pořad sponzoruje

 

 

Archiv vysílání pořadu