Naši odborníci

Margaret Starka

BE-DNA, BE ID human

Moderuje pořad Inakosť & rešpekt.

Meg strávila 14 rokov prácou pre spoločnosť Red Bull. Začínala na marketingovom oddelení. Posledné roky následne zastávala pozíciu Head of HR CZ/SK. Práve táto skúsenosť ju inšpirovala k založeniu BE-DNA. Nosnou témou Margaret je zamestnanecká skúsenosť. Baví ju vnášať marketingové princípy do HR prostredia, pričom pod skratkou HR rozumie Human Relations – medziľudské vzťahy, ktoré sú pre firemné prostredie významná premenná. Verí, že dianie v spoločnosti sa dá pozitívne ovplyvniť cez firemné prostredie. 

“Vo firmách sa snažíme o vytváranie dlhodobo udržateľného prostredia. Inklúzia a diverzita sú povinnou súčasťou práce s ľuďmi. Práve tie nás vedia priblížiť k ľudskosti a tú by sme nemali strácať pod tlakom obchodných metrík. Podstatné je vyvažovať záujem o ľudí a obchodné výsledky. Rešpektovať inakosť je dôležitou súčasťou budúcnosti firiem.”