Naši odborníci

Tomáš Hruda

Education Republic

Moderuje pořad Jádro pudla....

Absolvent ekonomie a mezinárodních vztahů na FSV UK.  Pracoval jako šéf CzechInvestu, Středoevropského technologického institutu CEITEC i jako náměstek ministra školství pro výzkum a vysoké školství. Je spoluzakladatelem projektu EDUCATION REPUBLIC.

Je propagátorem vzdělávání, které je motivované touhou po poznání, a nikoliv setrvačností či nutností naplňovat formální požadavky. Je i autorem a průvodcem online kurzu Vzdělávání jako součást života.