Všech 5 komunit na jednom místě

Získejte neomezený přístup
ke všem komunitám díky licenci Impact

Nejčastější otázky ke komunitám

Na naší cestě plné inspirace a praktických zkušeností se řídíme tímto kodexem:

  1. Sdílení – příležitost učit se od ostatních vracím zpět sdílením vlastních zkušeností. Mluvím otevřeně a autenticky, opírám se o reálné příklady, které jsem zažil(a).
  2. Spolupráce – vzájemně si pomáháme a společně se posouváme. Nevynalézáme znovu kolo, když se můžeme inspirovat řešením a nejlepšími postupy ostatních.
  3. Ohleduplnost – přihlašuji se a odhlašuji se včas, abych nezabíral(a) místo na akcích ostatním.

Agilita

 

Agilita

Agilita a vše kolem ní se probírá v této komunitě. Pokud chcete načerpat inspiraci nebo se dozvědět, jak to dělají jinde připojte se k nám. Najdete u nás minimum teorie, maximum praxe a sdílení. Expertem komunity je Radek Gajdušek.

Firemní kultura

 

Firemní kultura

Členové komunity firemní kultura nechávají nahlédnout pod pokličku a sdílí reálné příklady a zkušenosti ze svých firem. Sdílejí pravidelně to, co se daří i nedaří, abychom se tak cíleně posunuli navzájem dále. Expertkou komunity je Sandra Fridrichová.

Inovace

 

Inovace

Inovátoři sdílí reálné příklady a zkušenosti s inovacemi ve své firmě. Setkávání, důvěryhodné prostředí, propojování, benchmark, zkratky, učení se, zázemí a přátelská atmosféra, to vše lze najít v této komunitě. Expertem komunity je Ján Uriga.

L&D

 

L&D

Každý den se učíme něco nového, a tak v komunitě sdílíme nejen “best practices”, ale i to, co se nepovedlo. V komunitě najdete prostor pro propojování se s ostatními, učení se, příjemnou atmosféru a bezpečné prostředí, které je pro další rozvoj naprosto nezbytnou součástí. Expertkou komunity je Dominika Kadeřábková.

Udržitelnost

 

Udržitelnost

Komunita Udržitelnost nám pomůže sdílet best practices stojících na 12ti Cílech udržitelného rozvoje, měření dopadů na životní prostředí, ukotvování udržitelnosti v organizacích, reportování ESG, vzdělávání nebo třeba vytváření udržitelné strategie v produktovém portfoliu. Expertkou komunity je Soňa Klepek Jonášová.

CEO komunita

 

CEO

Komunita CEOs, majitelek a majitelů firem, pro které jsou hodnoty, smysl a lidé prioritou. Získáte díky ní další perspektivy, názory, inspiraci a důvěrný prostor pro otevření jakýchkoliv témat. Expertem komunity je Michal Šrajer.