Nejčastější otázky ke komunitám

1. Pro koho jsou komunity
2. Pro koho nejsou komunity
3. Jak vypadá správná komunitní akce
4. Jak vypadá náš mastermind
5. Co dělá komuniťačka a expert/ka
6. Jak často bych měl/a navštěvovat komunitní akce
7. Co když ale nejsem z Prahy
8. Jak generujeme témata
9. Co chystáme za novinky

Jakou hodnotu mi přináší členství v komunitě?

Hlavní myšlenkou našich komunit je sdílení zkušeností v otevřeném a bezpečném prostředí. Členové komunit se pravidelně setkávají na tematických akcích (online či ve firmách), kde dále vznikají „sdílecí kruhy“, osobnější vztahy ve smyslu mastermindu a osobního mentoringu. Pokud někdo potřebuje pomoc v určitém problému, v rámci komunit má mnoho možností, jak to vyřešit. Stejně tak sdílíme pro inspiraci věci, které se nám daří, dobře fungují. Členové komunit si tak pomáhají navzájem růst.

Jaká jsou pravidla komunity?

  1. Sdílení – příležitost učit se od ostatních vracím zpět sdílením vlastních zkušeností. Mluvím otevřeně a autenticky, opírám se o reálné příklady, které jsem zažil(a).
  2. Spolupráce – vzájemně si pomáháme a společně se posouváme. Nevynalézáme znovu kolo, když se můžeme inspirovat řešením a nejlepšími postupy ostatních.
  3. Ohleduplnostpřihlašuji se a odhlašuji se včas, abych nezabíral(a) místo na akcích ostatním.

Pro koho je komunita vhodná?

Každá naše expertní komunita je určena pro ty, kteří mají zájem sdílet své zkušenosti a jsou ochotni přijímat zkušenosti od ostatních členů a členek komunity. Je ideální pro osoby, které pocítily nedostatek inspirace pro další růst a rozvoj ve své vlastní firmě. Jsou určeny pro seniorní lidi v dané oblasti, kteří mají již něco za sebou, neboť se zaměřujeme na důkladné probírání témat a jdeme opravdu do hloubky.

Pro koho naše komunity nejsou vhodné?

Naše expertní komunity nejsou vhodné pro osoby, které mají zájem pouze přijímat informace a zkušenosti od ostatních, aniž by samy přispívaly. Cílem je odradit ty, kteří by se snažili využívat komunitu ve svůj prospěch bez vlastního přínosu, stejně jako osoby, které se domnívají, že již dosáhly úplného poznání a nemají co nového se naučit. Komunita klade důraz na společný pokrok a výměnu zkušeností. Klíčovým prvkem je bezpečné prostředí, kde každý může vyjádřit svůj názor bez obavy z jakýchkoliv negativních reakcí ostatních.

Co má na starost expert(ka) a komunitní manažer(ka)?

Expert(ka) – zajišťuje kvalitu komunity a výběr obsahu, stará se o přijímání/zamítání členů, přispívá do komunity vlastním obsahem, je partnerem pro dané téma pro vás nebo vaší firmu na straně EDU.

Komunitní manažer(ka) – koordinuje a roztleskává komunitu, stará se o jednotlivé členy komunit, zajišťuje akce po organizační stránce, sbírá zpětnou vazbu na fungování a proběhlé akce.

Jak se do komunity dostanu?

Podmínkou je mít koupenou licenci Impact (osobní nebo firemní). Žádost o vstup do komunity je na webu EDU – u každé komunity. Součástí žádosti je krátký dotazník.

Jak bude vypadat rozhovor s expertem/expertkou?

Expert(ka) se vám ozve na kontaktní email a domluvíte si schůzku/telefonát, kde se vzájemně představíte, sladíte očekávání od komunity, expert představí fungování komunity a proberete čím komunitu můžete obohatit, na závěr vás expert(ka) schválí do komunity a můžete se přihlásit na první akce.

Musím mít expertízu v daném tématu?

Naše komunity jsou koncipovány jako obousměrné sdílení – „beru“ i „dávám“, a tím pádem je expertíza v dané oblasti podmínkou. Neznamená to však, že člověk musí být expertem na danou oblast, ale že má pracovně něco odžito a tím pádem i zkušenosti, které může sdílet s ostatními.

Co musím dělat v komunitě? Jaká aktivita se ode mě očekává?

Očekává se aktivní účast na akcích (sdílení zkušeností, otevřenost, zapnutá kamera při online akcích) a že se zúčastníte alespoň jedné akce za měsíc.

Jak vypadá typicky naše akce?

Pokud jste noví v komunitě Red Button EDU, je velmi pravděpodobné, že se vám na začátku akce osobně představí expert(ka). Pokud jste ještě neměli možnost s ní(m) hovořit, tak se vás spolu s komuniťačkou pokusí začlenit do komunity a představit ostatním členům. Obvykle se na každé akci koná úvodní představovací kolo, kde se všichni účastníci znovu představí. Důvodem je, že ne všichni členové komunity se účastní všech akcí, a je tedy důležité, aby se vzájemně poznali. Poté program pokračuje podle typu akce. V případě přednášky s diskuzí následuje vystoupení experta, po kterém máte možnost zapojit se do diskuze prostřednictvím otázek. Jestliže jde o mastermindovou skupinu, můžete ihned přispět svými zkušenostmi a zapojit se do diskusí o tématech, která vás zajímají.

Jak vypadá váš mastermind?

Mastermindová skupina poskytuje prostor pro sdílení a diskusi nad konkrétními tématy. Účastníci se potkají, obvykle v nějaké firmě, kde navrhnou a následně hlasováním vyberou aktuální témata pro diskusi. Diskuse probíhají v menších skupinách, kde se na základě osobních zkušeností radí řešení a postupy, následně si všichni sdílejí hlavní závěry. Tento formát trvá obvykle okolo dvou hodin a umožňuje probrat šest až devět témat. Výstupy jsou zaznamenány a rozeslány po akci všem účastníkům. Tento formát vám umožňuje získat rozličné perspektivy a návrhy řešení od lidí z různých firem a pozic.

Musím něco organizovat?

Můžete, ale nemusíte. Pokud vy nebo vaše firma máte zajímavé téma, které by stálo za to nasdílet s komunitou, budeme moc rádi, když uspořádáte akci pro ostatní. Formát je jen na vás, stejně tak rozhodnutí, jestli to bude online nebo fyzicky u vás ve firmě či jinde. S expertem proberete téma a s organizací vám pomůže komunitní manažer.

Jaké jsou jiné možnosti mimo návštěvu ve firmách?

Kromě akcích online či ve firmách děláme i neformální setkání členů komunity nad pivem, nebo setkání bez předem stanoveného tématu, kde může každý přinést téma, které aktuálně řeší a vyžádat si radu ostatních (mastermind). Kromě toho máte možnost se napřímo zkontaktovat s jiným členem komunity a dohodnout si one-to-one setkání nebo návštěvu.

Co když nejsem z Prahy?

Pokud jste z města mimo Prahu, například z Ostravy, situace může být o něco složitější, ale není neřešitelná. V některých komunitách již nyní organizujeme akce i v jiných městech, v ostatních připravujeme. Například v rámci Agilní komunity se můžete potkávat i v Brně, Ostravě, Olomouci, Bratislavě i Žilině. V každé komunitě navíc organizujeme každý měsíc vždy minimálně jednu online akci. Co se týče živých akcí, pokud to formát akce umožňuje, snažíme se ji realizovat i v hybridním formátu.

Jaké novinky chystáte do budoucna?

Chystáme rozšíření akcí s návštěvami firem a mastermind setkání, aby se staly měsíčním standardem v každé komunity. Představujeme „Donut“, systém náhodného spojení členů komunity pro osobní výměnu zkušeností. Budeme přidávat CEO a L&D komunitu. Kromě toho se můžete těšit na pravidelný čtvrtletník s tipy od experta nebo expertky a možnost přizvat někoho na 2 měsíce na zkoušku.

Máte další dotazy?

Neváhejte napsat nebo zavolat holkám, které pečují o naše komunity. Rádi vám zodpoví další dotazy nebo pomohou.

Tereza

tereza@redbuttonedu.cz

+420 604 959 266

Denisa

denisa@redbuttonedu.cz

+420 724 111 487