Závislosti dnešní doby

Toto vysílání je k dispozici pouze uživatelům s placeným členstvím.

Chcete-li sledovat vysílání z archivu, staňte se součástí Red Button EDU komunity a aktivujte si členství.

Zakoupit členství

Materiály doplňují a rozšiřují informace, které zazněly v tomto vysílání. Umožňují vám samostudium tématu do hloubky, pokud máte chuť a čas.

Pro zobrazení materiálů je potřeba mít aktivováno plné členství.

Zakoupit členství

Adiktolog a klinický psycholog Michal Miovský a jeho neodolatelně lákavá přednáška “Závislosti dnešní doby” o chirurgii závislé na kokainu, mafii opilých makaků a adiktolozích, co neumí přestat kouřit… :-) Zobrazit více…

Profesor Michal Miovský ve své přednášce ukázal předlouhou historii společné existence lidstva a návykových látek, přičemž z hlediska ještě celkem nedávného přístupu k látkám jako jsou drogy heroin, kokain či konopí nás čekala velká překvapení.  Dozvěděli jsme se také něco o složitosti prevence a potírání různých závislostí a nechyběla ani například léčba alkoholismu.

V následné diskuzi pak pan profesor ukázal na vlastním příkladu jak přestat kouřit, a zjistili jsme i jak přestat pít, pokud máte po svém boku člověka, který vás naopak v závislosti ještě neutvrzuje.  Nesměl samozřejmě chybět ani pohled do nejběžnějších závislostí, za všechny zmiňme alespoň závislost na cukru coby velmi aktuální téma, závislost na alkoholu, se kterou se u nás hodně potýkáme, nebo třeba závislost na mobilu a závislost na sociálních sítích jako narůstající fenomény moderní doby.

Co v přednášce zaznělo?

  • Příklady historických reklam na léky pro děti, ze kterých dnes běhá mráz po zádech – 30:15
  • Co by se stalo, kdyby Česká republika zavedla alkoholovou prohibici (včetně čísel) – 58:58
  • Co by pan profesor poradil lidem, kteří mají obavu, zda se u někoho blízkého nerozvíjí závislost – 1:26:47
  • Jak se projevuje závislost ve vztazích a jaké jsou první varovné příznaky, na které si dát pozor – 1:38:46

Kdo je Michal Miovský?

Michal Miovský je klinický psycholog a adiktolog. Jeho působištěm je Klinika adiktologie 1. Lékařské fakulty UK a VFN, kde působí jako přednosta a kde stál v roce 2014 také za vznikem specializované ambulace pro děti a dorost.  Jako správný akademik píše knihy a odborné články, přičemž obojího má na svém kontě již mnoho.

Jarda Jirák

126 min | 17. 1. 2021 | Pořad: Večery na FF UK

Kompetence: Zdraví