Prečo je stredný manažment považovaný za najväčšiu prekážku inovácií?

Workshop již proběhl.

Existuje logický predpoklad, že práve stredný manažment by sa mal stať nositeľom inovácií a zmien. Však dobre poznajú, čo trápi ich podriadených, sú už dosť blízko reálnym zákazníkom, no a v neposlednom rade sú na linke strategických plánov vedenia. Zobrazit více…

No prax ukazuje, že za inováciami práve táto manažérska suita nie je. Prečo? Ján Uriga má vysvetlenie.

Workshop proběhne na platformě ZOOM a pro odemknutí odkazu je potřeba se registrovat.

Kdo je Ján Uriga?

Ján Uriga získal PhD. na Ústave experimentálnej psychológie SAV, kde sa zaoberal výskumom a aplikáciou sociálnej inteligencie a rozhodovacích procesov lídrov. Od 2003 do 2009 pracoval ako HR manažér vo verejnej správe a medzinárodných korporáciách. Od roku 2010 sa venuje konzultačným projektom v oblasti strategického riadenia zmien, inovácií, leadershipu a firemnej kultúry. Externe vyučuje na FSEV a vedie MBA modul change managamentu a inovácií pre automotive sektor v spolupráci s viedenskou technickou univerzitou. Od 2018 je leadrom Experience Centra v Prahe, ktoré je zamerané na inovácie v oblastí zákazníckej a zamestnaneckej skúsenosti.

60 min | 11. 3. 2022 | Oblast: Inovace