Baťoviny

Baťoviny aneb filozofie Baťa pro každodenní praxi. Návod, jak jí využívat profesně i v soukromí. Budovat sebe může každý, a to bez ohledu na to, zda podniká či nikoliv.

Moderuje Gabriela Končitíková.

Jméno Tomáš Baťa je poměrné známé a většinou je vnímáno jako synonymum podnikatelského prvorepublikového úspěchu. Původ baťovského úspěchu bývá často spatřován v zavedení pásové výroby, samosprávě dílen, účasti na zisku a ztrátě a mnohých dalších.

Co když je to vše ale jinak? A jak vysvětlit konkrétně slova Tomáše Bati: „Neodkazuji vám budovy ani stroje, jsou to jen hromady cihel a železa. Život tomu dávají teprve lidé. Odkazuji vám systém a ten ať je k užitku všem.“

O čem vlastně Tomáš Baťa hovořil? Pokud svůj systém odkazuje všem, nemůže být tedy přece zaměřen pouze na podnikatele. A když následně dodává: „Nevybudoval jsem podnik, vybudoval jsem člověka a ten vybudoval podnik.“ Jak vypadá takové baťovské budování člověka?

Odkaz Baťa je mnohem širší, než se na první pohled zdá. Není úzce profilován jen pro podnikatele, manažery a lidi v obchodě. Vůbec ne. Filozofie Baťa vychází z předpokladu, že úspěch v podnikaní, je podmíněn schopností člověka pracovat sám na sobě – baťovsky budovat sám sebe. Budovat sebe může každý, a to bez ohledu na to, zda podniká či nikoliv. Základem filozofie Baťa je vést každého jedince k sebeúctě, aktivnímu myšlení a vnímání světa, životní rovnováze a schopnosti postarat se sám o sebe.

Jak tyto jednotlivé principy objevovat a zejména aplikovat do každodenní praxe vám představí Gabriela Končitíková, lektorka filozofie Baťa z Nadace Tomáše Bati.

Pořad sponzorují

         

Archiv vysílání pořadu