Květen 2022 – Aktivní naděje

Toto vysílání je k dispozici pouze uživatelům s placeným členstvím.

Chcete-li sledovat vysílání z archivu, staňte se součástí Red Button EDU komunity a aktivujte si členství.

Zakoupit členství

Na toto vysílání navazuje praktické setkání, během kterého se můžete doptat na věci, které zazněly ve vysílání a prodiskutovat s ostatními vaše témata.

"Praxe Aktivní naděje mne zaujala svoji hloubkou, moudrostí, praktičností. Kniha je takový průvodce změnou. Pomáhá utřídit si myšlenky, reflektovat svoje postoje ke globálním výzvám, uvidět možnosti novýma očima a nabrat sílu, jak se nově zapojit a dát ze sebe to nejlepší světu a žít bohatší naplněný život. Je skvělá i pro práci ve skupině." Zobrazit více…

Říká o knize Lenka Papadakisová, členka sítě Red Button.

Jak se vyrovnávat se změnou klimatu, mizejícími přírodními zdroji, ekonomickými kolapsy a enviromentálním žalem?

Kniha Aktivní naděje reflektuje současné globální výzvy v rámci ekofilosofického konceptu, pojmenovává jednotlivé kroky na cestě k sebeposílení i praktická cvičení k objevení vlastního tvořivého vkladu pro svět, v jakém si přejeme žít. Shrnuje zkušenosti z programu, jenž autoři knihy vedou desítky let pod názvem Práce obnovující spojení (Work That Reconnects). Provází čtenáře čtyřmi stádii transformačního procesu opírajícího se o mýtickou cestu hrdiny, moderní psychologii, spiritualitu, hlubinnou ekologii a integrální vědu. Aktivní naděje předpokládá spojitost mezi současnou společenskou, ekonomickou a ekologickou krizí a nárůstem pocitů bezvýchodnosti, deprese a osamělosti. Co se děje se světem, úzce souvisí s kvalitou našeho života a pocitem vnitřního naplnění. Vděčnost a soucit mohou být lékem pro západní společnost, která většinově vyznává konzum a soutěživost bez ohledu na důsledky.

Aktivní naděje učí čtenáře přijetí života s jeho proměnlivostí, nečekanými změnami, nedokonalostí a nejistotou. Pomáhá nám jasně definovat cíle, nejbližší kroky, na které tady a teď máme zdroje a dosah. Uvědomíme si překážky, s nimiž se můžeme setkat, i v čem a v kom máme podporu. Jaká osobní praxe nás může posílit a pomoci nám udržovat zdraví a energii, kdy je čas na sebereflexi, abychom nevyhořeli. Vybízí nás, abychom pro sebe nově definovali, čím je pro nás osobně úspěch a naplněný život.

Kdo je Lenka Papadakisová?

Lenka Papadakisová se věnuje oblasti vzdělávání dospělých. Je konzultantkou, mentorkou, koučkou a facilitátorkou, která se věnuje zejména osobnostnímu rozvoji leaderů a také rozvoji moudrého podnikání žen, kterým dělá na jejich podnikatelské cestě průvodkyni.

Hana Jadavan

12 min | 21. 4. 2022 | Pořad: Kniha měsíce

Kompetence: Společnost a kultura

Uplatněte v praxi nové znalosti

Výzva

Nedílnou součástí každého vysílání je praktická výzva, která vám pomůže lépe ukotvit nově získané znalosti.

Pro zobrazení je potřeba mít aktivováno plné členství.

Zakoupit členství