Půjde rychlá móda dělat udržitelně?

Akce již proběhla.

O udržitelnosti a cirkularitě s lehkostí a přitom do hloubky. Na vysílání navážeme otevřenou diskuzí, na které probereme, jak přenést toto téma do běžné firemní praxe. Neopomeneme ani vzájemné doporučení, tipy a triky. Řekneme si, jaké máme obavy, čemu se vyhnout a co naopak stačí "zkopírovat a vložit". Zobrazit více…

Akce proběhne na platformě ZOOM, odkaz se vám odemkne po registraci. Setkáním provází Luboš a Soňa.

Kdo je Luboš Malý?

Jsem rád, když firma funguje jako švýcarské hodinky. Proto hledám rovnováhu mezi procesy, technologiemi a hlavně lidmi. Kultura, kde se prima pracuje a neustále zlepšuje, umožňuje inovovat a učit se každý den něco nového. Prošel jsem si různými rolemi ve společnostech Procter&Gamble a LEGO – od výrobní operativy přes manažerské pozice a konzultanství až po vedení globálních transformačních projektů. Rád propojuji různé obory, světy start-upů, neziskových organizací i vysokých škol a v neposlední řadě kultury, které jsem měl možnost poznat. Věřím, že skrze prostředí ve firmách je možné zlepšovat celou společnost. Proto spoluvytvářím síť Red Button a podílím se jak na vnitřním fungování, tak na produktech a projektech. Mám rád tykání, otevřenost, víc dávat než brát, skromnost, lidskost a humor ve všech podobách. Fandím Zero´Waste a Expertnímu dobrovolnictví.

Kdo je Soňa Klepek Jonášová?

Je zakladatelkou a ředitelkou Institutu cirkulární ekonomiky. Vytváří komunitu Český cirkulární hotspot. Její pozornost přitahuje cirkulární ekonomika & udržitelnost. Vystudovala zemědělské inženýrství na Mendelově univerzitě, nyní studuje doktorský obor sociální ekologie na Univerzitě Karlově. Zabývá se systémovým přechodem k cirkulární ekonomice, nakládáním s odpadem, ekoinovacemi. Je členkou řady pracovních skupin a poradních sborů na úrovni vlády, firem i municipalit souvisejících s aplikací principů cirkulární ekonomiky do praxe.

Denisa Koderlová

60 min | 7. 6. 2022 |
Kontakt na organizátora: Luboš Malý