Cíle udržitelnosti jako superdálnice budoucnosti

Akce již proběhla.

Materiály doplňují a rozšiřují informace, které zazněly v tomto vysílání. Umožňují vám samostudium tématu do hloubky, pokud máte chuť a čas.

Pro zobrazení materiálů je potřeba mít aktivováno plné členství.

Vyzkoušet na 14 dní zdarma

Sedmnáct Cílů udržitelného rozvoje je jediný globální rámec udržitelnosti, na kterém jsme se jako národy shodly. Proč vznikly, jak jsou naplňovány, co je pro ČR největší výzva a v čem si naopak stojíme dobře – o tom bude první lednová debata s ředitelem kanceláře Infocentra OSN v Praze, Michalem Brožou. Zobrazit více…

První lednové setkání komunity Udržitelnost se opět neslo v přátelské a po stránce projektů konkrétně zaměřené atmosféře. Poprvé jsme se setkali v prostorách Info kanceláře OSN v centru Prahy, která se stává základnou pro naše měsíční setkávání. Spolupráce si vážíme stejně tak jako času, který nám věnoval její vedoucí, Michal Broža, který sdílel svůj úhel pohledu na Globální cíle udržitelného rozvoje v úvodní diskuzi. V té padlo i několik konkrétních bodů a projektů, které s vámi sdílíme i s odkazy na více informací. 

V rámci setkání jsme si také vyzkoušeli mini-workshop, kde každý sdílel projekty, ve kterých je daleko, u kterých potřebuje naopak pomoci a kde si neví rady. V tomto sdílení budeme pokračovat i u dalších akcí, protože sdílení podporuje nejen networking, který je pak mnohem konkrétnější, ale zejména představuje jednotlivé účastníky a jejich výzvy, na které mohou ostatní lépe a konkrétněji reagovat. 

Pro lepší orientaci v tématu udržitelnosti sdílíme užitečné pojmy a odkazy, které na akci zazněly: 

Norma ISO 14001 – mezinárodně uznávaná norma v oblasti environmentálního managementu. Požadavky pro její získání: a) definice procesů majících dopad na životní prostředí, b) měření dopadů firmy na životní prostředí, c) stanovení environmentální politiky firmy, d) vzdělávání zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí, e) hlídání legislativy týkající se ochrany životního prostředí

Inner development goals – vnitřní rozvojové cíle, koncept, který by vám neměl unikl, pokud hledáte základní kompetence, které si postupně “brousit jako diamant”. Více informací o celém konceptu najdete zde: https://www.innerdevelopmentgoals.org/. Jak bylo zmíněno, stejný koncept se chystá v České republice a Soňa Klepek Jonášová bude u toho, tak se vždy dozvíte novinky z této oblasti včas!

SDG aneb sustainable development goals, česky Cíle udržitelného rozvoje: program rozvoje na následujících 15 let, které vznikly na základě souladu 193 států. Jedná se o jediný rámec svého druhu a jak bylo zmíněno – můžeme je vnímat i jako “superdálnici” pro společný rozvoj. Tedy cestu plnou značek označujících správný směr. 

Zmíněn byl i Jan Krajhanzl – sociální a environmentální psycholog věnující se tématem duše a životního prostředí a i oblastem environmentálního žalu nebo vzdělávání v udržitelnosti. Pro inspiraci můžete sledovat jeho práci. 

Denisa Koderlová

120 min | 18. 1. 2023 | Komunita: Udržitelnost |
Kontakt na organizátora: Kateřina Tomašcová

Kompetence: Svět