Diskuse a workshopy

Nedílnou součástí učení v Red Button EDU je sdílení a systematické uvádění nových znalostí do praxe. Kromě promyšlených výzev máte díky placenému členství možnost se zúčastnit diskusí a workshopů

Navazující diskuse umožňují probrat témata, která zazněla v souvisejících vysíláních, společně s lidmi z businessu a ostatními diváky.

Praktické workshopy vám pak pomohou prohloubit vaše znalosti a zažít si stěžejní témata v bezpečném prostředí pod vedením našich odborníků.

Další diskuse a workshopy pro vás v tuto chvíli usilovně připravujeme. Jakmile budeme vědět přesné datum, dozvíte se o nich jako první.