Udržitelnost

Pojmy udržitelnost a ekologie se začínají objevovat stále častěji v běžných konverzacích. Mnohdy jsou považovány za synonyma. Mylně. Co tedy znamená udržitelnost, co ekologie a jaký je mezi nimi rozdíl?

Udržitelnost je koncept, který definuje rozvoj jako aktivitu pokrývající současné ekologické, sociální a ekonomické potřeby bez ústupků v rámci pokrytí potřeb budoucích generací.

Ekologie je vědní obor zabývající se popisem a analýzou vztahů mezi organismy a jejich životním prostředím. Dá se tedy říci, že udržitelnost je ideologie a ekologie je věda. 

Indiáni kmene Irokézů kdysi nabádali lidi, aby se starali o blaho budoucí sedmé generace tak, jako o blaho vlastní. (Velký zákon irokézké konfederace říká: „Musíme ve všech svých úvahách brát ohled na následky našich rozhodnutí na následujících sedm generací.“). 

Udržitelnost stojí na třech pilířích:

Ochrana životního prostředí – pilíř ochrany životního prostředí je postaven na ekologické neporušenosti. To znamená udržet rovnováhu mezi spotřebou přírodních zdrojů a rychlostí jejich obnovy.

Sociální rovnost – pilíř sociální rovnosti je postaven na soudružnosti mezi komunitami a národnostmi zajišťující dostatečnou rovnost v rámci životních podmínek, zdraví a vzdělání. 

Ekonomická životaschopnost – ekonomický pilíř v rámci konceptu udržitelnosti je zaměřen na generování bohatství a ekonomického růstu pro všechny bez poškozování přírody a omezování lidských práv.

Na naší učící cestě se seznámíme se základními aspekty udržitelnosti.

Lenka Vašková

Učící cesty jsou k dispozici pouze uživatelům s placeným členstvím.

Chcete-li sledovat učící cestu, staňte se součástí Red Button EDU komunity a aktivujte si členství.

Zakoupit členství