Kritické myšlení

Naše společnost je založena na práci s informacemi. Žijeme v době se stále lepšími možnostmi nejen informace vytvářet a sdílet, ale i je pozměnit nebo si vymyslet a masově rozšířit. Proto je nutné umět informace vyhodnocovat, hledat důvěryhodné zdroje a nahlédnout trochu do toho, co se děje pod pokličkou online médií

Kritické myšlení je klíčovou dovedností na úrovni zaměstnanců i lídrů, kterou nikdo nemá danou jen tak shůry, ale naštěstí je možné (a nutné) ji trénovat. 

Učící cestu jsme poskládali z obsahu RB EDU do 4 modulů: 

Modul 1 je především o přístupu kritického myšlení k informacím. Zorientujete se v základních pojmech. 

Modul 2 se zaměřuje konkrétně na média a zpravodajství.

Modul 3 je věnován online platformám. Kdo, proč a jak šíří dezinformace, nastavení algoritmů.

Modul 4 přináší pohled na to, jaké fatální dopady měly fake news v postkonfliktním prostředí v bývalé Jugoslávii.

Lenka Vašková

Učící cesty jsou k dispozici pouze uživatelům s placeným členstvím.

Chcete-li sledovat učící cestu, staňte se součástí Red Button EDU komunity a aktivujte si členství.

Zakoupit členství